CO U NAS SŁYCHAĆ?

Śledź na bieżąco ważne wydarzenia w Nicolaus Banku, ofertę oraz innowacje z dziedziny bankowości.

28.12.2020

Tarcza Finansowa PFR – zmiana terminu dostarczenia dokumentów!

KATEGORIE: Informacje

Drodzy Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia, do dnia 31 grudnia 2020 r., dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

UWAGA! Zgodnie z decyzją PFR, informujemy, że termin dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Pełna treść komunikatu Funduszu dostępna jest TUTAJ.

W zależności od sytuacji są to:
1. dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta, tj.:
a) aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
b) wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku), lub
c) Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,
2. Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa i Oświadczenia stanowią odpowiednio załącznik numer 2 oraz załącznik numer 3 do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm", który znajdziesz TUTAJ.

RODZAJE DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UWAGA: jeśli osoba, która w imieniu podmiotu złożyła Wniosek/Odwołanie jest wpisana w KRS i uprawnienie dla tej osoby do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu na dzień złożenia Wniosku/Odwołania wynika z odpisu pełnego z KRS - do potwierdzenia reprezentacji podmiotu wymagane jest dostarczenie wyłącznie pełnego odpisu z KRS potwierdzającego umocowanie do reprezentacji na datę złożenia Wniosku/Odwołania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1. Jeśli Umowa została zawarta samodzielnie przez właściciela firmy
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku.
2. Jeśli Umowa została zawarta przez osobę umocowaną (pełnomocnika) w imieniu właściciela firmy:
• wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku,
• Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Spółki cywilne
1. Wydruk (wyciąg) z CEIDG wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy – dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa; dla Oświadczeń wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) dla każdego ze wspólników. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie
W przypadku spółek cywilnych:
• Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa,
• Oświadczenie musi byś podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia
Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.

Spółki osobowe i kapitałowe
1. Odpis z KRS - aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
2. Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:
• w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf podpisanych podpisem typu PADES)
• w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi - do banku składany/przesyłany oryginał

Ostateczny termin złożenia dokumentów przypada na dzień 31 grudnia 2020 r., w tym również, w razie konieczności, uzupełnienia braków w zakresie złożonych dokumentów.

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:
1. w bankowości internetowej (w Menu należy wybrać opcję Tarcza Antykryzysowa -> Umocowanie Beneficjenta),
2. w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@nicolausbank.pl,
3. listownie na adres: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu (Centrala), ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń (za datę dostarczenia przyjmuje się datę wpływu do Banku),
4. osobiście w placówce Nicolaus Banku.

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane