Zrealizuj swój cel

Spełnij marzenie o swoim pierwszym mieszkaniu lub domu z Bezpiecznym kredytem 2%.
W Nicolaus Banku pomożemy Ci w realizacji tego celu!

Zyskaj z Programem Pierwsze Mieszkanie

 • 0% prowizji
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Dopłata do pierwszych 120 rat
 • Kwota kredytu: do 600 tys. zł
 • Nawet bez wkładu własnego
Program pierwsze mieszkanie

Dopłaty do kredytu

Dopłaty do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych , których wysokość wyliczana będzie w oparciu o wskaźnik publikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kwota kredytu i okres kredytowania

 • 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 600 tys. zł w przypadku co najmniej dwuosobowego gospodarstwa domowego
 • 100 tys. zł w przypadku kredytowania rozpoczętej budowy i jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • 150 tys. zł w przypadku kredytowania rozpoczętej budowy i wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat.

kredyt mieszkaniowy
Nowe Mieszkanie

Wkład własny

Z Bezpiecznego kredytu 2% możesz skorzystać nawet jeśli nie posiadasz wkładu własnego. Różnica, pomiędzy wniesionym a wymaganym wkładem własnym, jest objęta gwarancją spłaty  części kredytu oferowaną przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej RFM-BK. Za udzielenie takiej gwarancji BGK pobiera 1 % prowizji, jednak nie więcej 1 tys. zł.

DORADCY HIPOTECZNI

Masz więcej pytań?

Chcesz szczegółowo omówić swoje potrzeby kredytowe? Chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową? Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Pytania i odpowiedzi

Z Bezpiecznego kredytu 2% możesz skorzystać, jeśli:

 • nie masz ukończonych 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców.
 • w dniu udzielenia kredytu, nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu. Dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe.
 • Posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt.
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.
 • na zakup mieszkania lub domu oraz pokrycie kosztów wykończenia/remontu
 • na budowę domu i jego wykończenie
 • na kupno domu w trakcie budowy i jej dokończenie.

Odsetki od kredytu będą naliczane wg stałej stopy procentowej przez okres 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych. Stopa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie ponownie ustalimy z Tobą stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach. Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne zgodne z zawartą przez Ciebie umową kredytową.

W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe. Po wygaśnięciu dopłat do rat kredytu będziesz spłacać równe raty kredytowe, chyba, że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

Wysokość wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tys. zł. W sytuacji gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Prawo do dopłat stracisz, np. gdy:

 • Nie wprowadzisz się do mieszkania lub domu w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
 • Sprzedasz, wynajmiesz lub zmienisz sposób użytkowania nieruchomości
 • Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
 • Ogłosisz upadłość konsumencką
 • Stroną umowy przestał być Kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (za wyjątkiem śmierci)
 • Dokonasz częściowej spłaty kredyt w ciągu 3 lat od jego udzielenia, z wyjątkiem, gdy:
  • spłata dotyczy tylko części objętej gwarancją
  • łączna wysokość wniesionego wkładu własnego i spłaty nie przekroczyła 200 tys. zł
  • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty tego kredytu pomniejszonej o dopłatę

Pełną ratę odsetkową albo kapitałowo-odsetkową zapłacisz również w przypadku nieterminowej spłaty (opóźnienie w spłacie raty nawet o 1 dzień lub spłata w niepełnej wysokości).

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego kredytu 2% w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,71% dla kredytu mieszkaniowego, przy następujących założeniach: okres kredytowania 252 miesiące, spłacany w 251 miesięcznych ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 2.187,40 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 2.378,49 zł i ostatnia rata wyniesie 2.144,36 zł. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80,00%, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 389.643,09 zł, całkowita kwota do zapłaty 563.217,13 zł. Oprocentowanie w okresie pierwszych 60 rat, stopa okresowo stała w wysokości 7,14%, (płatna przez Klienta w wysokości 2,00%) w kolejnym okresie, tj. od dnia spłaty 60 raty kredytu do dnia spłaty 120 raty kredytu, stopa okresowo stała w wysokości 7,14% %, (płatna przez Klienta w wysokości 2,00%), a następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 8,43% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M: 6,43% na dzień 06.09.2023 r. (stawka WIBOR ustalana na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytowej) oraz marża 2,00% (marża dla Klientów, którzy posiadają w Nicolaus Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz ubezpieczą kredytowaną nieruchomość na okres min. 1 roku za pośrednictwem Nicolaus Banku). Całkowity koszt kredytu wynosi 173.574,04 zł w tym: prowizja 0,00%, odsetki 169.208,04 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku przez cały okres kredytowania 4.347 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, miesięczna opłata za prowadzenie KONTA MOC KORZYŚCI w Planie taryfowym STANDARD wynosi 0,00 zł w przypadku posiadania karty do konta lub 7,95 zł miesięcznie w pozostałych przypadkach. Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 584.464,63 zł i dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Koszt wyceny nie został ujęty w całkowitym koszcie kredytu, gdyż Bank nie oferuje tej usługi przy zawarciu umowy kredytu. Kredyt dostępny jest również bez konieczności zawierania umów dodatkowych. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Warunki cenowe będą także uzależnione od wartości proponowanego zabezpieczenia.

Kalkulacja została dokonana na dzień 06 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu, regulamin udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie dostępne są w placówkach Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz na stronie internetowej www.nicolausbank.pl. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wyjaśnienia pojęć reprezentatywnych użytych w materiale znajdują się na www.nicolausbank.pl

Doradcy Hipoteczni

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane