CO U NAS SŁYCHAĆ?

Śledź na bieżąco ważne wydarzenia w Nicolaus Banku, ofertę oraz innowacje z dziedziny bankowości.

19.02.2021

Konta osobiste i firmowe – sprawdź co się zmieni!

KATEGORIE: Informacje, Nowości, Oferta

Drodzy Klienci!

Informujemy o zmianach Taryfy Opłat i Prowizji za czynności bankowe, Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych.

DLACZEGO WPROWADZAMY ZMIANY?
22 lutego 2021 r. wprowadzamy do oferty karty debetowe Mastercard z logo Nicolaus Banku i jednocześnie wycofujemy z oferowania karty debetowe Visa. W związku z tym zmieniamy Taryfę Opłat i Prowizji oraz Regulaminy świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych (Klient Instytucjonalny, Klient Indywidualny). Dodatkowo w dokumentach zostały wprowadzone zmiany porządkowe i redakcyjne. W Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych dodano zapisy dotyczące przesłanek do zmiany Regulaminu oraz trybu powiadamiania Klientów o wprowadzanych zmianach.

DLA OBECNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, KTÓRZY POSIADAJĄ KONTO OSOBISTE:
- 22 kwietnia 2021 r. zmianie ulega Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych
oraz SKO, PKZP i Rad Rodziców,
- 22 kwietnia 2021 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych.

DLA OBECNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, KTÓRZY POSIADAJĄ KONTO FIRMOWE:
- 22 marca 2021 r. zmianie ulega Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Instytucjonalnych,
- 22 marca 2021 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych.

CZY WPROWADZANE ZMIANY NAKŁADAJĄ NA KLIENTÓW DODATKOWE OBOWIĄZKI?
Nie jesteście zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli natomiast nie wyrażacie zgody na zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji oraz Regulaminach świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, macie możliwość złożenia na piśmie:
- sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie
albo
- wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
Niezłożenie na piśmie żadnego z wymienionych oświadczeń oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie w dniu 22 marca 2021 r. (Klient Instytucjonalny) oraz 22 kwietnia 2021 r. (Klient Indywidualny).

Wprowadzane zmiany od 22 marca 2021 roku dla Klientów Instytucjonalnych dokonywane są na podstawie Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu.

Wprowadzane zmiany od 22 kwietnia 2021 roku dla Klientów Indywidualnych dokonywane są na podstawie Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu oraz Kodeksu Cywilnego.

Mamy nadzieję, że zapowiedziane zmiany spotkają się z Waszą akceptacją, a wysoka jakość usług świadczonych przez nasz Bank zaspokoi Wasze oczekiwania.

Nowe dokumenty, tj.:
- Taryfa Opłat i Prowizji,
- Wykazy zmian w Taryfie Opłat i Prowizji (Klient Indywidualny, Klient Instytucjonalny),
- Regulaminy świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych (Klient Indywidualny, Klient Instytucjonalny),
- Wykazy zmian do Regulaminów świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych (Klient Indywidualny, Klient Instytucjonalny)
są dostępne na stronie internetowej https://nicolausbank.pl/edokumenty/

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane