Author Archives: Adam Matlejewski


Nicolaus Bank Cafe laureatem Made In Toruń

Podczas gali 13 marca 2024 r. w Nicolaus Bank Cafe nagrodzono firmy wyróżniające się jakością i wiarygodnością na rynku.

Kapituła znaku wyróżniła 27 biznesowych przedsięwzięć, upowszechniających dobre praktyki w swojej branży, działające zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i posiadające w ofercie produkty lub usługi najwyższej jakości.

Miło nam poinformować, że wśród firm uznanych znakiem jakości Made in Toruń znalazła nasza bankowa kawiarnia – Nicolaus Bank Cafe.

W uzasadnieniu przyznania tego certyfikatu czytamy: Nicolaus Bank Cafe wyznacza nowe standardy w obszarze bankowości, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak holobox z wirtualnym asystentem, czy hushoffice – specjalną kabinę akustyczną zapewniającą prywatność podczas ważnych spotkań. To nowatorska przestrzeń, łącząca bankowość z przyjazną atmosferą kawiarni, tworząc idealne miejsce do pracy, spotkań i relaksu. 

Nicolaus Bank Cafe mieści się w Toruniu, przy ul. Sportowej 18-20.

Zebrania Grup Członkowskich

Jeżeli jesteś udziałowcem Nicolaus Banku, to zapraszamy Cię na coroczne spotkania Grup Członkowskich z władzami naszego Banku, które odbędą się w dniach od 11.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Członkowie zarządu poinformują o obecnej sytuacji Banku oraz przekażą plany na przyszłość.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziesz tutaj

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla przedsiębiorców

Drodzy Przedsiębiorcy!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza Liga Biznesu”, które odbędzie się 6 marca 2023 r. w godzinach 12.45- 15.45 w Nicolaus Bank Cafe przy ul. Sportowej 18-20 w Toruniu.

Spotkania te mają na celu umożliwienie osobom prowadzącym firmy wymianę doświadczeń i wiedzy, wzmocnienie kompetencji oraz stworzenie przestrzeni do rozwoju biznesu. To również świetna możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

Marcowe spotkanie, którego tematem będzie „Sukcesja w firmie rodzinnej” poprowadzi Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Szkole Głównej Handlowej, Pan dr hab. inż. Jacek Lipiec, Prof. SGH.

Agenda spotkania przedstawia się następująco:

 1. Krótka historia przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce.
 2. Specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego.
 3. Wyzwania sukcesyjne.
 4. Ład przedsiębiorstwa rodzinnego jako narzędzie sukcesji.
 5. Narzędzia legislacyjne wspierające proces sukcesji.
 6. Przykłady sukcesji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, pod adresem marketing@nicolausbank.pl

Bezpieczniej w Toruniu – Urządzenie ratujące życie dostępne w Nicolaus Banku

W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, szybka i skuteczna interwencja może być kwestią życia lub śmierci. Właśnie dlatego coraz więcej miejsc publicznych, takich jak Nicolaus Bank przy ul. Lelewela 33 w Toruniu, wyposaża się w Defibrylatory Zewnętrzne, znane również jako AED (Automated External Defibrillator). To urządzenia, które mogą okazać się kluczowe dla ratowania życia w krytycznych sytuacjach.

Defibrylator to urządzenie medyczne, które poprzez dostarczanie impulsów prądu może przywrócić normalny rytm pracy serca. W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca jest to szczególnie istotne, ponieważ każda sekunda może mieć znaczenie dla uratowania ludzkiego życia. Defibrylator AED, który został umieszczony w Nicolaus Banku, jest łatwy w obsłudze nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy medycznej.

Jak działa Defibrylator Zewnętrzny?

Działanie Defibrylatora Zewnętrznego jest stosunkowo proste, lecz niezwykle efektywne. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej osoby potrzebującej pomocy, inteligentne urządzenie analizuje rytm serca, by ocenić, czy i kiedy konieczne jest dostarczenie impulsu elektrycznego przywracającego prawidłową akcję serca. AED został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, oferując użytkownikom jasne instrukcje krok po kroku, co maksymalizuje szanse na udaną interwencję nawet w rękach osób bez wykształcenia medycznego.

Jednakże, istotne jest podkreślenie, że mimo nieocenionej wartości Defibrylatora AED w sytuacjach krytycznych, nie może on całkowicie zastąpić profesjonalnej opieki medycznej. W związku z tym, niezależnie od zastosowania defibrylatora, niezbędne jest bezzwłoczne wezwanie kwalifikowanych służb ratunkowych, używając numeru alarmowego 112 lub 999, aby zapewnić pełną pomoc medyczną.

Nicolaus Bank umieścił Defibrylator AED w swojej strefie samoobsługowej przy ul. Lelewela 33, aby zapewnić całodobowy dostęp do tego ratującego życie urządzenia dla wszystkich osób potrzebujących pomocy. To ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz podniesienia świadomości społecznej na temat pierwszej pomocy i używania defibrylatorów.

Jednocześnie, bank podejmuje działania informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości wśród społeczności lokalnej o obecności takich urządzeń i ich znaczeniu, podkreślając jak ważne jest, aby mieszkańcy wiedzieli, jak z nich korzystać w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Inicjatywy takie jak ta, realizowana przez Nicolaus Bank, wzmacniają zdolność mieszkańców Torunia do efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Poprzez zapewnienie dostępu do takich urządzeń jak Defibrylator AED, Nicolaus Bank wykracza poza spełnianie finansowych oczekiwań swoich klientów, akcentując równie silne zaangażowanie w promowanie ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Film instruktażowy – przelew BLIK na telefon

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym filmem instruktażowym dotyczącym usługi  przelew BLIK na telefon:

Na sportowo przy kawie – spotkanie z trenerem Apatora Toruń

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Na sportowo przy kawie” do Nicolaus Bank Cafe. Tym razem naszym gościem będzie nowy trener KS Apator Toruń – Pan Piotr Baron. To idealna okazja, by w nieformalnej i ciepłej atmosferze naszej kawiarni, porozmawiać o nadchodzącym sezonie, strategiach i planach trenera dla drużyny.

Spotkanie jest OTWARTE DLA WSZYSTKICH – zarówno zagorzałych kibiców toruńskiego speedwaya, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym emocjonującym sportem.

Przyjdź, posłuchaj i zadaj pytania. Podziel się swoimi przemyśleniami i poczuj wspólnotę toruńskiego ducha sportowego przy dobrej kawie. Nie możesz tego przegapić!

Spotkanie odbędzie się 7 lutego o godz. 18:00 w Nicolaus Bank Cafe przy ul. Sportowej 18/20 w Toruniu.

Defibrylator dla lokalnej społeczności

W środę 31 stycznia br., w przytulnych wnętrzach Nicolaus Bank Cafe, miało miejsce spotkanie, podczas którego otrzymaliśmy defibrylator AED od przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.

Defibrylator AED to nieocenione urządzenie medyczne, które ratuje życie w nagłych przypadkach zatrzymania akcji serca. Nasz zespół zostanie odpowiednio przeszkolony w jego obsłudze, aby w każdej chwili móc zapewnić szybką i efektywną pomoc.

To wyróżnienie jest wynikiem naszej wiodącej pozycji w sprzedaży polis ubezpieczeniowych, a co za tym idzie – zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci. Chcąc podziękować za to wsparcie, postanowiliśmy, że defibrylator zostanie umieszczony w naszej strefie samoobsługowej przy ul. Lelewela 33, służąc bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców codziennie przez całą dobę.

Dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do tego sukcesu. To Państwa zaufanie umożliwia nam podejmowanie działań, które wykraczają poza ramy codziennej działalności bankowej i wpływają na realną poprawę jakości życia w naszej społeczności.

Pierwsza Liga Biznesu -kolejne spotkanie już 2 lutego

Jako ambasador projektu Pierwsza Liga Biznesu zapraszamy właścicieli firm na spotkanie biznesowe.

Piąte spotkanie, którego tematem będzie „Jak sprawdzić kontrahenta”, odbędzie się już 2.02.2024 r. w godzinach 12.45 – 15.00 w Toruniu, w Nicolaus Bank Cafe, przy ul. Sportowej 18-20.

Ekspertem, z którym połączymy się online będzie Przedstawiciel BIG InfoMonitor (Grupa BIK), Pan Sławomir Panek.

Podczas spotkania będzie można kierować pytania do eksperta.

Na spotkanie obowiązują zapisy pod adresem marketing@nicolausbank.pl

Agenda spotkania przedstawia się następująco: 

 1. Dlaczego warto sprawdzać swoich kontrahentów (przed i w trakcie współpracy).
 2. Gdzie i jak sprawdzać kontrahentów (rejestry publicznoprawne i ogólnodostępne).
 3. Jakie dane znajdziemy w raportach BIG InfoMonitor i jak je wykorzystać?

Zapraszamy Zespół Nicolaus Banku

Budowanie nowoczesnej marki banku spółdzielczego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Pana Prezesa Waldemara Zielińskiego, który ukazał się w najnowszym numerze „Głosu Banków Spółdzielczych”– Budowanie nowoczesnej marki banku spółdzielczego.

Artykuł dostępny jest tutaj.

Życzymy miłej lektury!

Pierwsza Liga Biznesu -kolejne spotkanie już 10 stycznia

Jako ambasador projektu Pierwsza Liga Biznesu zapraszamy właścicieli firm na spotkanie biznesowe.

Czwarte spotkanie, którego tematem będzie „Cyberbezpieczeństwo”, odbędzie się już 10.01.2024 r. w godzinach 12.45 – 16.00 w Toruniu, w Nicolaus Bank Cafe, przy ul.Sportowej 18-20. Podczas spotkania do eksperta będzie można skierować pytania.

Na spotkanie obowiązują zapisy pod adresem marketing@nicolausbank.pl

Informacje na temat zaproszonego Eksperta:

KRZYSZTOF DYKI – Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco

Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi.

W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu (CFO) spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom finansowym. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za techniczne wdrożenie reformy emerytalnej w roku 2017 oraz realizację projektów: e-Składka, e-Akta i e-ZLA (elektronizacja zwolnień lekarskich).

Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód – będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia. W latach 2019-2021 pełnił funkcję doradcy Prezesów wybranych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Naukowo-Eksperckiej Rady Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu IT, inżynierii wstecznej, cyberbezpieczeństwa i praw autorskich w IT.

RAMOWA AGENDA SPOTKANIA

 • charakterystyka kluczowych zagrożeń cybernetycznych według Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
 • przegląd największych ataków cybernetycznych oraz ich uwarunkowań
 • ewolucja działalności przestępców oraz sposobów wymuszania okupów
 • wpływ cyberbezpieczeństwa na efektywność operacyjną organizacji
 • ewolucja technologiczna oprogramowania złośliwego
 • problematyka inwestycji w cyberbezpieczeństwo
 • zmieniająca się rzeczywistość geopolityczna
 • problematyka laboratoriów i certyfikacji
 • geneza kompetencji cyberprzestępców
 • charakterystyka infiltracji a infekcji
 • problematyka łańcucha dostaw
 • rola szefa bezpieczeństwa informacji (CISO)* w organizacjach

*osoba, której zadaniem jest zapewnienie kompleksowego podejścia do cyberbezpieczeństwa w firmie

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane