Author Archives: Adam Matlejewski


WSPIERAMY LOKALNY BIZNES

2 sierpnia w Toruńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości pomiędzy Nicolaus Bank oraz Fundacją Przedsiębiorczy Toruń została podpisana umowa o współpracy przy wsparciu rozwoju startupów oraz młodych spółek technologicznych z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Wspólna promocja przedsiębiorczości, doradzanie we wprowadzaniu nowych projektów na rynek, pomoc w doborze odpowiednich instrumentów finansowych dla rozwijających się firm i dedykowane produkty bankowe opracowane specjalnie dla przedsiębiorców związanych z Fundacją, to główne założenia podpisanego porozumienia.

– Jesteśmy lokalnym bankiem i chcemy pomagać tutejszym firmom, którymi opiekuje się fundacja, w rozwoju. My, jako bank, coraz częściej korzystamy z usług podmiotów, które są kreatywne i twórcze, ale te młode firmy mają także problemy i chcemy pomóc im wejść na rynek i się rozwijać – tłumaczy Waldemar Zieliński, prezes zarządu Nicolaus Bank.

Współpraca Banku z Fundacją Przedsiębiorczy Toruń będzie korzystna nie tylko dla startupów. Również klienci banku już wkrótce będą mogli przekonać się o efektach kooperacji.

– W Nicolaus Banku zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla naszych klientów są rozwiązania technologiczne pozwalające na łatwą, bezproblemową, a jednocześnie bardzo bezpieczną bankowość. – mówi Członkini Zarządu Nicolaus Banku, Katarzyna Ziółkowska-Bytyń – Dlatego też, od wielu już lat, regularnie wprowadzamy najnowocześniejsze narzędzia cyfrowej bankowości dostępne na rynku. Bardzo liczymy, że dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi firmami technologicznymi uda nam się wykreować innowacyjne rozwiązania, które zostaną docenione przez naszych klientów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Zmiana godzin otwarcia Centrum Obsługi Klienta

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia  16 sierpnia 2022 r.  Centrum Obsługi Klienta mieszczące się w Toruniu, przy ul. Lelewela 33 zmienia godziny urzędowania.

Od tego dnia zapraszamy do naszej placówki w godz.8:30-16:15

Godziny otwarcia strefy samoobsługowej pozostają bez zmian.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zespół Nicolaus Bank

Wakacyjny Piknik Rodzinny w Chełmnie „Nicolaus Bank – BARDZO BLISKI BANK”

Drodzy Klienci, mieszkańcy Chełmna oraz jego okolic

Ponownie zapraszamy Was razem ze swoimi pociechami na Wakacyjny Piknik Rodzinny „Nicolaus Bank – BARDZO BLISKI BANK”

Kiedy?

 • 6 sierpnia 2022 r. w godzinach 11:00 – 13:30

Gdzie?

 • Rynek w Chełmnie

A co na Was czeka?

Bankowa strefa, w której:

 • będziecie mogli porozmawiać o nowoczesnych technologiach i bezpiecznej bankowości,
 • swoją wiedzą ekspercką podzielą się nasi doradcy hipoteczni,
 • założycie konto w mobilnych stanowiskach obsługi klienta.

a dla Waszych dzieci:

 • animacje i zabawy z animatorkami
 • malowanie twarzy
 • darmowa wata cukrowa
 • rodzinne potyczki na ergometrach
 • mini siatkówka
 • mega puzzle
 • taneczne warsztaty w B-boyem Tymonem z Urban Dance School
 • bankowe konkursy z nagrodami.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Nie miałeś czasu spotkać się z nami w tygodniu, przyjdź teraz!

A kolejny piknik, jeszcze w te wakacje, w Chełmży.

Zarezerwuj sobie termin w kalendarzu

 

Informacja o wakacjach kredytowych

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie poprzez bankowość internetową oraz w placówce banku
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf),
 • Przewodnik po wakacjach kredytowych (pdf)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

 

Przypomnienie zasad dotyczących bezpieczeństwa

Drogi Kliencie,

przypominamy, że stosując się do kilku podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa możesz uchronić się przed zagrożeniami związanymi z wyłudzeniami pieniędzy przez cyberprzestępców. Przede wszystkim powinieneś pamiętać o tym, że:

 • pracownik banku nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do konta bankowego. Nie będzie też wymagać od Ciebie wykonania przelewu w celu ochrony pieniędzy przed złodziejami,
 • jeśli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za pracownika banku rozłącz się i samodzielnie zadzwoń na infolinię w celu zweryfikowania przekazanych informacji,
 • robiąc zakupy w Internecie weryfikuj z kim zawierasz transakcje. Sprawdź dokładnie adres sklepu internetowego oraz zweryfikuj opinie o sklepie.
 • sprzedając produkty za pośrednictwem takich portali jak Vinted, czy OLX nie klikaj w podejrzane linki wysyłane przez potencjalnych kupujących,
 • przestępcy często wysyłają fałszywe SMSy dotyczące usługi BLIK.

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat zasad bezpieczeństwa zajrzyj na dedykowaną stronę, na której szczegółowo opisaliśmy jak uchronić się przed działaniem oszustów. Link do tych treści znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że poprzez stosowanie się do podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem chronisz swoje pieniądze przed złodziejami!

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

 

Drogi Kliencie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 lipca 2022 r. w swojej bankowości internetowej złożysz  wniosek o Ustawowe wakacje kredytowe.

W ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z wakacji kredytowych będziesz mógł skorzystać, jeśli  umowę kredytową zawarłeś przed 1.07.2022 r. a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Wniosek będzie dostępny również placówkach banku.

Więcej informacji przekażemy wkrótce.

Loteria BLIKOMANIA 2022

BLIKOMANIA 2022  –  popularna loteria Polskiego Standardu Płatności

Każdy z naszych klientów, który wypełni formularz rejestracyjny na stronie www.blikomania.pl oraz będzie płacił, wypłacał lub przelewał pieniądze na telefon BLIKIEM, może wygrać cenne nagrody. Pula nagród to ponad 2,6 mln zł, w tym 9 rocznych pensji o łącznej wartości 84 tys. zł każda i 15 015 czeków o wartości 100 lub 200 zł.

Loteria trwa do 30 sierpnia 2022 roku.

Ponadto:

 • W ramach BLIKOMANII codziennie przyznawane są czeki BLIK o wartości 100 zł.
 • Jeśli wygraną transakcję użytkownik zrealizuje na platformie Allegro, ma szansę otrzymać podwójną nagrodę – czek na 200 zł.

Jak wziąć udział?

blikomiania-etapy

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

 

Zapraszamy!

Wakacyjny Piknik Rodzinny „Nicolaus Bank – BARDZO BLISKI BANK”

Drodzy Klienci!

Zapraszamy Was razem ze swoimi pociechami, 2 lipca 2022 r. w godzinach 11:00 – 13:30 na

Wakacyjny Piknik Rodzinny „Nicolaus Bank – BARDZO BLISKI BANK”, który odbędzie na rynku w Wąbrzeźnie.

W programie przygotowaliśmy coś dla dużych i małych.

W bankowej strefie:

 • porozmawiamy o nowoczesnych technologiach i bezpiecznej bankowości
 • swoją wiedzą ekspercką podzielą się nasi doradcy biznesowi i hipoteczni
 • a w mobilnych stanowiskach nasi opiekunowie klienta

Dla dzieci będzie czekało wiele atrakcji:

 • animacje i zabawy z animatorkami
 • malowanie twarzy
 • darmowa wata cukrowa
 • rodzinne potyczki na ergometrach
 • mini siatkówka
 • mega puzzle
 • taneczne warsztaty w B-boyem Tymonem z Urban Dance School
 • bankowe konkursy z nagrodami.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Nie miałeś czasu spotkać się z nami w tygodniu, przyjdź teraz.

A na kolejnych piknikach, jeszcze w te wakacje, zobaczymy się w Chełmnie 6 sierpnia i 27 sierpnia w Chełmży.

Zarezerwuj sobie termin w kalendarzu.

Prace administracyjne

Szanowni Państwo,

ze względu na prowadzone prace administracyjne w niedzielę 26 czerwca oraz w poniedziałek 27 czerwca wystąpią przerwy w dostępie do naszych usług.

Usługi kartowe:

 • w niedzielę 26 czerwca, w godz. 9:00 – 17:00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości mobilnej i internetowej.
 • w niedzielę 26 czerwca 2022r Express Elixir (płatności natychmiastowe) w godzinach od 22:00 do 22:30 będzie dla klientów niedostępny w zakresie nadawania i odbierania zleceń.

Przypominamy, że karty można aktywować i zastrzegać pod numerami:

Bankomaty i BLIK:

w niedzielę 26 czerwca, w godzinach 00:00 – 03:00 i 20:00 – 00:00, oraz w poniedziałek 27 czerwca, w godzinach 01:30 – 04:00:

 • mogą występować przerwy w realizacji transakcji w bankomatach kartami Mastercard
 • usługa BLIK będzie niedostępna

Przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że związku z pracami serwisowymi w nocy z 22 na 23 czerwca, między godziną 01:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do usługi Internet Banking i Aplikacji mobilnej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Kontakt

Infolinia:
56 639 95 00
Centrala:
Nicolaus Bank
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

ZASTRZEGANIE KART

+48 800 888 888

PLACÓWKI I BANKOMATY

 • WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

  Imię *

  Nazwisko *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  E-mail *

  Temat wiadomości *

  Wybór segmentu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wybór kategorii produktu *

  Wypłacana kwota *

  Placówka *

  Załącznik (.jpg, .png, .pdf, max 5MB)

  Treść *

  Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

  * Pola wymagane

   Imię*

   Nazwisko *

   Nazwa firmy

   Telefon *

   E-mail *

   Temat spotkania *


   Wybór segmentu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Wybór kategorii produktu *

   Forma spotkania *

   Placówka *

   Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
   Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

   Preferowany dzień kontaktu

   Preferowany miesiąc kontaktu

   Preferowane godziny kontaktu

   Treść *

   Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

   * Pola wymagane

    Imię*

    Nazwisko *

    Nazwa firmy

    Telefon *

    E-mail *

    Temat spotkania *


    Wybór segmentu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Wybór kategorii produktu *

    Forma spotkania *

    Placówka *

    Twój doradca skontaktuje się z Tobą i zaprosi Cię do wideorozmowy. Zaproszenie otrzymasz nasz wskazany adres e-mail lub SMS-em.
    Do połączenia wystarczy Ci komputer lub telefon z przeglądarką internetową.

    Preferowany dzień kontaktu

    Preferowany miesiąc kontaktu

    Preferowane godziny kontaktu

    Treść *

    Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj.

    * Pola wymagane